Tekstin koko Pienennä fonttia Suurenna fonttia

CP-vammaisen aikuisen elämänpolku -seminaari 27.5.2009

- hyvinvoinnin ja kuntoutuksen haasteet terveys- ja kuntoutusalan ammattiryhmille ja palvelujärjestelmälle


SEMINAARIOHJELMA

Aika:       Ke 27.5.2009 klo 10:00 -16:00
Paikka:   Folkhälsanin Terveystoimintatalo, Topeliuksenkatu 20, 00250  Helsinki.


Päivän puheenjohtajana toimi projektin johtaja

Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksen johtaja Marjaana Suosalmi


10:00 Tervetuloa seminaariin!
CP-ikä/kunto -projektin johtoryhmän puheenjohtaja Heidi Lindberg, Invalidiliitto ry


10:15 CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projektin esittely Projektipäällikkö Tiina Airaksinen, Invalidiliitto ry


10:30 CP-lasten kuntoutus ja sen tavoitteet - siirtyminen aikuisten palvelujen käyttäjäksi Lastenneurologi, lääkintöneuvos Matti Koivikko, VLK ry


10:50 CP-vamma ja aikuisuus  Johtaja, ylilääkäri Aarne Ylinen, Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskus Synapsia


11:30 Nykyinen kuntoutusjärjestelmä ja sen haasteet.  Johtaja Mauri Kallinen, Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter


11:50 Voiko perusterveydenhuolto vastata elinikäisestä, moniammatillisesta ja monialaisesta kuntoutuksesta? Ylilääkäri Asko Lukinmaa Helsingin kaupungin kuntoutuspoliklinikka


13:30 CP-vammaisten nuorten ammatillisten suunnitelmien haasteet ja mahdollisuudet. Projektityöntekijä, psykologi Aino Ahonen, Invalidiliiton Jyväskylän kuntoutus- ja työklinikka


14:00 CP-vammaisten aikuisten toimintakyky ja siinä tapahtuvia ikääntymismuutoksia kirjallisuuskatsauksen perusteella Tutkija Eerika Rosqvist,

Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter


15:00 Työikäisen CP-vammaisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakykyja niiden ylläpitäminen Projektipäällikkö Tiina Airaksinen, Invalidiliitto ry


15.20 Jatkotutkimukselliset, kuntoutukselliset ja verkostoitumisen haasteet Projektitutkija Eerika Rosqvist, Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter ja
projektipäällikkö Tiina Airaksinen, Invalidiliitto ry


15:45 Yhteenveto seminaaripäivän sisällöstä.
Palvelupäällikkö Ilona Toljamo, Suomen CP-liitto ry

* * *


Seminaarin tarjosi tietoa CP-vammaisten aikuisten toimintakyvyn eri osa-alueista ja ikääntymisen prosesseista sekä toimintakykymuutosten aiheuttamista haasteista CP-vammaisille ihmisille itselleen sekä terveys-, sosiaali- ja kuntoutusalan ammattiryhmille ja palvelujärjestelmälle. Seminaari myös käynnisti ammattihenkilöiden välistä kehittämiskeskustelua siitä, miten CP-vammaisella aikuisella normaalia varhaisemmassa vaiheessa ilmenevään toimintakyvyn rajoittumiseen voidaan reagoida ja miten palvelujärjestelmää tulisi kehittää.


Seminaaripäivä oli tarkoitettu käytännön työn kehittämisestä kiinnostuneille, päättäjille, suunnittelijoille, tutkijoille, alan järjestöjen edustajille ja CP-vammaisten ihmisten parissa työskenteleville ammattihenkilöille. Tilaisuuden järjesti Invalidiliitto ry yhteistyössä Suomen CP-liitto ry:n, Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenterin ja Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry:n kanssa.


Seminaari oli osa Invalidiliiton ”CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella” 2007-2010 -projektia, jonka tarkoitus oli lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä CP-vammaisten nuorten ja aikuisten tuen tarpeista, ammatillisten suunnitelmien ja reittien haasteista, kuntoutuspoluista ja ikääntymisen tuomista haasteista. Tavoitteena oli kehittää erilaisia ohjautumismalleja kuntoutukseen, jonka turvin CP-vammaisen nuoren, aikuisen ja ikääntyneen hyvinvointi ja toimintakyky voidaan turvata elämän eri vaiheissa. Projektin rahoitti Raha-automaattiyhdistys ry.


Tulosta sivu